Op de website van 3-laagsmondkapje.nl kunnen onjuistheden helaas voorkomen. We besteden grote zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de onze website gepubliceerde data en prijzen, maar kunnen hier helaas geen garanties op bieden.

De website van 3-laagsmondkapje.nl en de aan haar gelieerde ondernemingen, en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

De kans is aanwezig dat deze website hyperlinks bevat naar websites van derden. Het gebruik van deze websites voor risico van de gebruiker. 3-laagsmondkapje.nl wijst alle aansprakelijkheid voor de inhoud van voornoemde websites af.